Tag Archives: iwagumi

NGHỆ THUẬT XẾP ĐÁ IWAGUMI

Nghệ thuật xếp đá iwagumi Roy Deki – www.aquascapingworld.com Nhiều người từng nghe nói đến iwagumi, đặc biệt là khi bạn tham gia vào các diễn đàn về thủy sinh. Có người hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Từ “iwagumi” (thạch tổ – 石組) có nghĩa là “xếp đá”. Trong một […]