PHIÊN BẢN CẢI TIẾN NEO MEDIA PREMIUM PURE 1L VLL CHÍNH HÃNG AQUARIO HÀN QUỐC

205.000

NEO MEDIA đã tốt nay với phiên bản cải tiến NEO MEDIA Pre chất lượng còn tốt hơn
NEO MEDIA Pre có diện tích bề mặt khoảng 3.200 m2/l tuy có thể tích ít hơn 25% nhưng diện tích bề mặt chỉ giảm có 20% và đảm bảo ít nhất sức cản của dòng chảy khi nước đi qua vật liệu lọc nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng lọc tốt nhất
Lỗ nang trong vật liệu lọc có nhiều kích cỡ khác nhau cung cấp một không gian cho nhiều loại vi khuẩn sống và những vi khuẩn này tạo ra một hệ sinh thái vi khuẩn bên trong môi trường lọc.
Hệ sinh thái vi khuẩn được xây dựng bên trong NEO MEDIA Pre giữ cho chu trình lọc ổn định.
PURE: không ảnh hưởng đến pH

Danh mục:

Hỗ trợ khách hàng Hotline: 0934.460.465 - 0939.550.005 Facebook; https://www.facebook.com/archiaqua Bỏ qua